انجمن شطرنج ایران
لیگ برتر آقایان - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن شطرنج ایران (http://irchess.com)
+-- انجمن: اخبار و مقالات (/forumdisplay.php?fid=62)
+--- انجمن: اخبار (/forumdisplay.php?fid=63)
+--- موضوع: لیگ برتر آقایان (/showthread.php?tid=130)لیگ برتر آقایان - mohammadi - ۱۸-دي-۹۱ ۱۲:۳۹ صبح
هفته دوم از دور برگشت یازدهمین دوره لیگ برتر شطرنج آقایان باشگاه‌های کشور جام اندیشمندان با انجام 5 بازی در روزهای چهارشنبه 91/10/27، پنج شنبه 91/10/28 و جمعه 91/10/29 طبق جداول مشروحه ذیل به میزبانی تیم تربیت قم واقع در تهران، بلوار کشاورز، خیابان حجاب، هیئت شطرنج استان تهران؛ برگزار می‌گردد.
هفته دوم از دور برگشت یازدهمین دوره لیگ برتر شطرنج آقایان
دور هفدهم

دور هجدهم
دور نوزدهم
چهارشنبه 91/10/27

9صبح
چهارشنبه 91/10/27

ساعت 17
پنج شنبه 91/10/28


9 صبح
ابن سینای همدان - تربیت زنجان
تربیت قم - تایدواتر هرمزگان
تربیت بوشهر - حمایت ساری
شمس ریزان قزوین - حمایت ساری
دنیای فلز رشت - آسامه سرای بابل
ابن سینای همدان - دریا برج شیراز
سازمان نظام پزشکی دریا برج شیراز
تهران - سازمان نظام پزشکی
شمس ریزان قزوین - تهران
آسامه سرای بابل تهران
دریا برج شیراز - شمس ریزان قزوین
سازمان نظام پزشکی دنیای فلز رشت
تایدواتر هرمزگان - دنیای فلز رشت
حمایت ساری - ابن سینای همدان
آسامه سرای بابل تربیت قم
دانشگاه آزاد اسلامی تربیت قم
تربیت زنجان تربیت بوشهر
تایدواتر هرمزگان - دانشگاه آزاد اسلامی

دور بیستم
دور بیست و یکم
پنج شنبه 91/10/28

ساعت 17
جمعه 91/10/29

9 صبح
دانشگاه آزاد اسلامی - آسامه سرای بابل
تربیت زنجان - دریا برج شیراز
تربیت قم - سازمان نظام پزشکی
تربیت بوشهر - تهران
دنیای فلز رشتشمس ریزان قزوین
ابن سینای همدان - دنیای فلز رشت
تهران ابن سینای همدان
شمس ریزان قزوین - تربیت قم
دریا برج شیراز - تربیت بوشهر
سازمان نظام پزشکی - دانشگاه آزاد اسلامی
حمایت ساری تربیت زنجان
آسامه سرای بابلتایدواتر هرمزگان